PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

Als website verzamelen we persoonsgegevens. Dit moet je als lezer weten, en hier leggen we uit wat er met die persoonsgegevens doe. wij kunnen voor de website de volgende persoonsgegevens van je nodig hebben:

Naam, e-mailadres, adres van je website, IP-adres.


Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Als je je inschrijft voor de e-mailmeldingen onderaan de pagina hebben we een voor-, achternaam en je e-mailadres nodig. Verder onthoudt de website wanneer je je hebt ingeschreven en zie ik wanneer je je eventueel weer hebt uitgeschreven.
Overigens versturen we geen nieuwsbrieven, mocht dat in de toekomst plaatsvinden dan kun je die pas ontvangen als je je hier apart voor aanmeldt.

Als je een reactie plaatst vul je je naam, je e-mailadres in. Je e-mailadres wordt niet getoond op de website. ​
Verder onthoudt de website je IP-adres. Dit is nodig zodat ik gebruikers die mij bedreigen, spam sturen etc. kan blokkeren. Door het aanvinken van de checkbox bij de reactie ga je akkoord met het feit dat ik deze gegevens verzamel.


Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers. Deze zijn eigendom van de host van mijn website.. Er worden geen gegevens buiten Nederland opgeslagen. Met mijn host heb ik voor het verwerken van de persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst getekend.


Bewaartermijn gegevens en waarom

Als je je uitschrijft van de e-mailmeldingen blijft je e-mailadres nog zichtbaar voor de website beheerder. Tot nu toe verwijderen we deze gegevens met de hand, we zijn er nog niet achter hoe lang ze automatisch bewaard worden.

Maar wees gerust: als je je hebt uitgeschreven zullen we je niet lastig gaan vallen! Mocht je willen dat ik je gegevens per direct verwijder, neem dan contact met ons op.


Cookies

Mijn website verzamelt verschillende soorten cookies:


Google Analytics

Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoongegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoongegevens) te minimaliseren:

  • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP adres;
  • is het delen van gegevens uitgezet;
  • wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten.


Sociale Media

Op de website zie je knoppen om inhoud te delen via sociale media als facebook en twitter. Deze knoppen zijn mogelijk door de code die afkomstig is van die partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Je kunt hierover meer lezen in de privacystatements van bijvoorbeeld facebook en twitter.


Advertenties

Op de website kan je adverstenties vinden. Deze websites behouden jouw gegevens een aantal dagen.

Ze gebruiken deze gegevens om gericht te kunnen adverteren. 


Recht

De privacywetgeving brengt verschillende rechten met zich mee voor jullie als lezers van de website.


Inzage, rectificatie of wissen

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van je verzamelen, je mag ons vragen om ze te rectificeren of om ze te wissen. Wij zijn verplicht om dat te doen als je ernaar vraagt.


Bezwaar maken tegen verwerking

Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens


Recht op intrekken toestemming

Als je eerder toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken, kun je die toestemming alsnog intrekken zonder opgave van redenen.


Klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens jou niet op de juiste manier gaan, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen natuurlijk dat je ons dan eerst benadert zodat we dit samen op kunnen lossen.


Meer Vragen?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze privacyverklaring of zaken rondom privacy.

Wat anderen ervan vinden

Het oefenen met goede voorbeelden heeft mij heel veel geholpen. Het is erg makkelijk aan de examens te beginnen. Ook hoef je niet bij te houden welke fouten je hebt gemaakt want er is een uitgebreide foutanalyse aan het einde. Echt super!


Julia - Auto theorie examen

Het CBR theorie examen oefenen op de smartphone en laptop was er handig voor mij. Zelfs onderweg in de trein kon ik snel een examen maken. Dankzij het onbeperkt oefenen was ik er dagen achter elkaar mee bezig. Dat heeft me geholpen te slagen!


Marc - Auto theorie examen

© cbrtheorieexamenoefenen.org. All rights Reserved